Hướng dẫn chuyển tài khoản Facebook, Google sang ZingID / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-06-12 17:03:07

botgame
Thành viên
Đăng ký: 2016-01-19
Số bài viết: 0

Hướng dẫn chuyển tài khoản Facebook, Google sang ZingID

Bước 1: Bạn vào trang id.zing.vn rồi chọn đăng nhập bằng FB hoặc Google
800x411

Bước 2: Cập nhật thông tin. (Email, số điện thoại)


Bước 3: Vào Email đăng nhập để lấy mật khẩu đăng nhập
800x313


Bước 4: Đăng nhập ID Zing và mật khẩu vừa nhận được từ mail để chiến game.
800x468

Offline

#2 2019-11-04 20:28:19

teotute90
Thành viên
Đăng ký: 2019-10-31
Số bài viết: 1

Trả lời: Hướng dẫn chuyển tài khoản Facebook, Google sang ZingID

mk dung tài khoản facebook mà k liên kết dc vs zing thi k dùng dc auto ak

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame