Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

BotGame không lưu giữ bất kỳ thông tin thanh toán gì của bạn ngoại trừ số tiền và số Xu đã thanh toán thành công. Hệ thống BotGame giữ tài khoản auto của bạn với mật khẩu mã hóa 1 chiều. Không ai ở nhóm BotGame có khả năng biết mật khẩu của bạn dùng là gì.

Trong quá trình sử dụng, các chương trình auto/bot thường xuyên liên lạc với server BotGame để chứng thực. Các gói tin này được mã hóa để bảo đảm an toàn không bị đánh cắp. Những mẫu tin này không hề chứa thông tin cá nhân gì của người sử dụng. Chúng chỉ được sử dụng cho việc hoạt động của auto.


Board footer

Liên lạc với BotGame