Điều lệ hoàn xu

Điều lệ hoàn xu

Nếu các bạn không sử dụng hết Xu đã nạp bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal, BotGame có thể hoàn trả lại phần Xu còn trong tài khoản. Các phương thức thanh toán khác không thể hoàn trả lại số Xu còn dư.

Nếu các bạn muốn hoàn số Xu dư lại, vui lòng liên hệ email [email protected], hoặc tại Facebook fan page.


Board footer

Liên lạc với BotGame