Điều khoản của diễn đàn / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

Điều khoản của diễn đàn

Thành viên tham gia diễn đàn để hỏi và trả lời các vấn đề liên quan tới công cụ hỗ trợ chơi game. 

Ngoài ra, các vấn đề không liên quan sẽ bị xóa. Diễn đàn BotGame không chấp nhận thành viên nói xấu hoặc thóa mạ lẫn nhau và ban quản trị với lời lẽ không đẹp. Mọi bài viết liên quan tới chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, vân vân cũng sẽ bị xóa và cấm nick vĩnh viễn.

Các bài viết liên quan tới quảng cáo ngoài phạm vi của BotGame cũng sẽ bị xóa. Nick quảng cáo + IP sẽ bị cấm.

Board footer

Liên lạc với BotGame