Góp ý một số vấn đề về Auto! / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2019-05-28 21:01:21

bananas1989
Thành viên
Đăng ký: 2019-04-23
Số bài viết: 1

Góp ý một số vấn đề về Auto!

Qua một thời gian sử dụng Auto mình xin có một số góp ý nhỏ như sau:
- Thêm một số sự kiện như: Chiến Balgass, Magic Place, Bãi khoáng hoang, Chiến vô tận
- Lúc set up auto đã bỏ tích sự kiện boss guild, Cry Wolf nhưng auto vẫn tự động vào sad
- Chạy auto mà đứng trong thành thì đăng nhập lại liên tục mà phải ra bãi train thì mới ko bị diss, mình bỏ tích hết các sự kiện và các nhiệm vụ (chỉ duy nhất săn boss ngoài thành và hoàng kim khi đến giờ acc clone mà^^)
- Đi Land of Lost cứ thấy quái gần là đánh sao ko cho chạy vòng quanh tìm quái tinh anh hoặc rương đánh thôi?? Như vậy nhặt được nhiều thẻ quái với tinh hoa sưu tập hơn vì boss tinh anh với rương mới rơi nhiều!
- Đi Đại chiến Kanturu sao ko để mặc định skill là thiết lập 1 hoặc 2 chứ như bây giờ đã set skill train là Điều chỉnh, săn boss là thiết lập 1 2 nhưng vào Kanturu toàn nhận skill điều chỉnh nên ko dame được boss Maya và Nightmare.
- Đặt lịch hoạt động đi sự kiện như Đại chiến Kanturu auto không tự vào sad. Mình set giờ 16h01 và 20h31 nhưng đến giờ không vào sự kiện.
- Đi Lãnh chúa Frost Valley không biết auto dùng skill gì thiết lập hay điều chỉnh vì mình thấy toàn thấy dùng skill theo bảng skill phía dưới. 
-  Đi Illusion Temple, Chaos Castle , Frost Valley, Chiến LSV, ĐC kanturu toàn thấy dùng skill điều chỉnh ko chọn được skill thiết lập 1 2
- Khi săn boss mặc dù để thời gian nhặt đồ là 2s nhưng sau khi nhặt đồ xong delay 3 4s xong mới sang boss khác, sang boss khác delay 2 3s mới dame quái!
Tạm thời mình chỉ thấy được như này đã! Rất mong Botgame xem và giải đáp trong thời gian sớm nhất! 

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame