Đại chiến kanturu / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-03-29 12:56:55

nvhung108
Thành viên
Đăng ký: 2018-02-19
Số bài viết: 4

Đại chiến kanturu

Hi admin, mình có 1 số đề xuất thêm về auto kanturu nhá.
 1. thêm chức năng tự nhận nhiệm vụ khi kết thúc ải 3 đại chiến kanturu nhá. hiện tại sau khi đánh xong boss ải 3 là đứng đó luôn. ko chạy đi nhận nv.
2. có thêm chức năng tự lập team đi kanturu thì càng tốt nhé. 
3. có thể tùy chỉnh skill đánh khi đánh quai và khi đánh boss. 

tks admin

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame