Bán cái gì giờ nhỉ? / Mua bán - trao đổi / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-19 13:44:59

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Bán cái gì giờ nhỉ?

Mụi muốn đăng một bài để bán đồ, mà chưa biết bán cái gì. Bây giờ bán cái gì đây mấy huynh?

Offline

#2 2017-12-20 12:45:57

thinhplust
Thành viên
Đăng ký: 2017-08-31
Số bài viết: 1

Trả lời: Bán cái gì giờ nhỉ?

các admin có bán thân thì mình mua.

Offline

#3 2017-12-22 04:01:32

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: Bán cái gì giờ nhỉ?

thinhplust đã viết:

các admin có bán thân thì mình mua.

Hix, admin thân rẻ như bèo tấm, mua mần chi.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame