Đề xuất tính năng / Auto Kiếm Vũ Giang Hồ - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2016-11-14 17:47:18

botgame
Thành viên
Đăng ký: 2016-01-19
Số bài viết: 0

Đề xuất tính năng

Anh em muốn yêu cầu chức năng gì, có ý tưởng gì hay để cải tiến auto hơn, vui lòng viết bài ở đây.
BQT sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến các bạn đóng góp. Những ý kiến có thể thực hiện, BQT sẽ đưa vào auto ở các phiên bản cập nhật.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame