Kết quả tìm kiếm / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 Trả lời: Sảnh tiếp khách BotGame » Thay đổi hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và hướng dẫn cụ thể » 2018-10-02 08:30:20

alinh101hn đã viết:

Mình chuyển khoản từ hôm qua mà bây giờ chưa nhận được Xu vầy BQT ơi
https://i.postimg.cc/qNDPyPsS/Untitled.jpg

mình làm đúng theo hướng dẫn !

Mình cũng giống bạn mà chưa thấy cập nhật xu nữa sad

Board footer

Liên lạc với BotGame