Bảng giá Auto BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

Bảng Giá Auto BotGame

- Mua theo tên nhân vật: Nhân vật sẽ dùng được đầy đủ tính năng ở bất cứ máy nào:
+ Ví dụ: Bạn có 2 nhân vật là s1.BotGame, s1.LyLy
Bạn mua theo tên s1.BotGame thì bạn chỉ dùng được chức năng PRO cho nhân vật này
Nhân vật s1.LyLy chưa mua giờ nên chỉ dùng được các chức năng miễn phí
Bạn gửi nhân vật s1.BotGame cho ông chú ở Nhật treo dùm. Khi ông chú đăng nhập nhân vật s1.BotGame cũng dùng được đầy đủ chức năng luôn
- Đổi tên nhân vật auto đã mua: Chỉ đổi được 1 lần trong vòng 24h
- Nhận ngày dùng thử miễn phí: Mỗi nhân vật được nhận 1 lần
- Mua Auto nhiều nhân vật: Dùng trên máy nào cũng được, sử dụng trên 1 máy 1 lúc, không giới hạn số lượng nhân vật
+ Ví dụ bạn mở auto ở công ty, về nhà bạn vào auto thì auto ở công ty sẽ bị đá ra. Bạn có thể mở auto ở bất cứ máy nào, chỉ là không thể mở ở 2 máy cùng 1 lúc thôi vì máy vào sau sẽ đá máy vào trước ra.


Làm sao nạp xu vào auto?
+ Cách 1 (Sành điệu): Nạp qua thẻ ngân hàng hoặc thẻ thanh toán:
Đã sành điệu rồi thì không cần hướng dẫn nhiều nữa
Bấm ngay và luôn để nạp qua NH hoặc thẻ thanh toán

+ Cách 2 (Cào thẻ):
- Mở auto lên bấm nút "Nạp xu"
- Dùng mã tấu cào lớp tráng bạc ra (cẩn thận rách thẻ)
- Tập trung nhập đúng số Serial và mã thẻ (coi chừng nhập ngược)
- Bấm nút "Nạp ngay" và chờ kết quả
- Nếu báo thành công là đã có xu gia hạn
- Uống 1 ly nước lọc chúc mừng và lấy sức để chơi game

Các thẻ nạp được chấp nhận:
- Megacard
- GATE card (thẻ game FPT)
- Mobifone
- Vinafone
- Viettel
- OnCash

Sau khi tài khoản Auto đã có xu bạn bấm vào "Mua giờ" và mua theo gói yêu thích

Các Auto đang có khuyến mãi

Tên Auto Gói Auto Thời gian
(Ngày)
Giá chính thức
(1 XU = 100 VNĐ)
Giá khuyến mãi
(1 XU = 100 VNĐ)
Ngày hết hạn KM
(KM đến hết ngày này)
Auto Hàn Đao Game Kul
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto Thiên Địa Hội 360 Game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 11/05/2019
Auto Mộng Tru Tiên Game Kul
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto Nghịch Thủy Hàn 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto Thái Cực Kiếm 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 11/05/2019
Auto Bá Đao Chí Tôn 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 4.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 6.000 ↓ 11/05/2019
Auto Bá Đạo 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 4.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 6.000 ↓ 11/05/2019
Auto Kiếm Khách 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 7.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto Vạn Kiếm 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 10/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 4.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 6.000 ↓ 10/05/2019
Auto Sở Kiều Truyện 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 10/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 4.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 6.000 ↓ 10/05/2019
Auto Võ Thần PK 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 400 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 8.000 4.000 ↓ 11/05/2019
Auto Tây Du Chi Lộ 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 16.000 10.000 ↓ 10/05/2019
Auto MU Online Web
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 7.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 16.000 10.000 ↓ 11/05/2019
Auto Đại Càn Khôn 360game
Theo tên nhân vật 2 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 400 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 4.500 2.500 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 4 200
10 500
30 1.200 1.000 ↓ 11/05/2019
90 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 3.500 3.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Auto Thần Tiên Kiếp 360game
Theo tên nhân vật 2 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 3.000 2.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 6.000 4.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 4 200
10 500
30 1.200 1.000 ↓ 11/05/2019
90 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 8.000 6.000 ↓ 11/05/2019
Auto Huyết Chiến Tam Quốc 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 400 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.000 ↓ 11/05/2019
90 4.000 2.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 3.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 8.000 4.000 ↓ 11/05/2019
Auto Đại Kiếm Vương 360game
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 10/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.000 3.500 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 10/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 16.000 10.000 ↓ 10/05/2019
Auto Võ Lâm Truyền Kỳ Web
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
6 tháng 2.500 2.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
90 4.000 3.000 ↓ 11/05/2019
6 tháng 6.000 4.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 8.000 5.000 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 16.000 10.000 ↓ 11/05/2019
Auto game chuyên nghiệp
Theo tên nhân vật 1 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 600 500 ↓ 11/05/2019
90 1.500 1.200 ↓ 11/05/2019
1 năm 4.500 3.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 9.000 6.500 ↓ 11/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 200
7 500
30 2.000 1.200 ↓ 11/05/2019
90 4.500 3.000 ↓ 11/05/2019
1 năm 6.500 4.500 ↓ 11/05/2019
Vĩnh viễn 13.000 9.000 ↓ 11/05/2019
Auto Kiếm Vũ giang hồ
Theo tên nhân vật 2 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 500 400 ↓ 10/05/2019
90 1.200 950 ↓ 10/05/2019
6 tháng 3.000 2.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.800 3.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 8.000 5.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 4 200
10 500
30 1.200 950 ↓ 10/05/2019
90 2.280 2.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 3.800 3.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 6.500 4.000 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 10.000 7.000 ↓ 10/05/2019
Auto Thông Thiên Tây Du
Theo tên nhân vật 2 0 Dùng thử
3 100
7 200
30 500 380 ↓ 10/05/2019
90 1.200 980 ↓ 10/05/2019
6 tháng 2.200 1.700 ↓ 10/05/2019
1 năm 4.800 3.000 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 4 200
10 500
30 1.200 1.000 ↓ 10/05/2019
90 2.600 2.000 ↓ 10/05/2019
6 tháng 4.000 3.000 ↓ 10/05/2019
1 năm 6.500 4.000 ↓ 10/05/2019
Auto game Thiên Địa Vô Song VTC
Theo tên nhân vật 1 0 0 Dùng thử
5 100
12 200
30 600 400 ↓ 10/05/2019
90 1.400 800 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 3.000 1.500 ↓ 10/05/2019
Auto nhiều nhân vật 3 100
7 200
30 1.000 600 ↓ 10/05/2019
90 2.000 1.200 ↓ 10/05/2019
Vĩnh viễn 4.000 2.000 ↓ 10/05/2019

BẢNG GIÁ CÁC AUTO KHÁC

Tên Auto Gói Auto Thời gian
(Ngày)
Giá xu
(1 XU = 100 VNĐ)
Thành tiền
(VNĐ)
Auto game chuyên nghiệp
Theo tên nhân vật 3 0 Dùng thử
30 500 50.000
90 1.000 100.000
Vĩnh viễn 2.000 200.000
Auto nhiều nhân vật 30 1.000 100.000
90 2.000 200.000
Vĩnh viễn 3.000 300.000
Mua giờ sử dụng Auto

Board footer

Liên lạc với BotGame