Lỗi game / Auto Kiếm Khách 360 / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-04-26 10:02:58

tthk001
Thành viên
Đăng ký: 2018-04-18
Số bài viết: 1

Lỗi game

Không hiểu auto kiểu gì. Đã mất tiền nạp để sài auto mà còn mất đồ không lý do. 12h đêm qua trước khi đi ngủ có 373 viên Bồi dưỡng đơn-cưỡi . Chưa tính quét của ngày mới. Sáng ra kiểm tra còn 212 viên.
Phụ bạn EXP với Bạc thì cổ vũ xong như kiểu mất lượt đi mà không dược gì
Không giải quyết dược thì đừngcó thu phí làm gì.Thu phí mà làm ăn kiểu tùm lum lỗi thế này thì hay quá!

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame