mua auto thần tiên kiếp vĩnh viễn sa0 có thời gian chạy là sao adin / Auto Thần Tiên Kiếp - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2019-07-12 13:20:43

uthanh
Thành viên
Đăng ký: 2019-06-26
Số bài viết: 2

mua auto thần tiên kiếp vĩnh viễn sa0 có thời gian chạy là sao adin

adin cho hỏi tui vừa mua auto thần tiên kiếp vĩnh viễn mà sao vẫn có giờ máy 1824d 23:57 là sao vậy

Offline

#2 2019-07-13 11:44:14

testauto2
Thành viên
Đăng ký: 2016-09-29
Số bài viết: 53

Trả lời: mua auto thần tiên kiếp vĩnh viễn sa0 có thời gian chạy là sao adin

bạn dùng hết ngày thì auto tự cập nhật thêm ạ

Offline

#3 2019-11-20 11:28:13

longkute
Thành viên
Đăng ký: 2017-12-31
Số bài viết: 2

Trả lời: mua auto thần tiên kiếp vĩnh viễn sa0 có thời gian chạy là sao adin

ad tôi mới mua auto nhưng nó k đi các hđ hay săn boss và làm nhiệm vụ nó cứ hiện lên trạng thái nhàn rỗi rồi đứng im 1 chỗ 

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame