Thu phí thử nghiệm auto Kiếm Vũ / Auto Kiếm Vũ Giang Hồ - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-01-05 00:39:30

botgame
Thành viên
Đăng ký: 2016-01-19
Số bài viết: 0

Thu phí thử nghiệm auto Kiếm Vũ

Auto Kiếm Vũ sẽ bật tính năng thu phí thử nghiệm vào 10h sáng ngày mai, 5 tháng 1. Anh em mỗi người được cấp 10,000 Xu xài thoải mái. Số tiền này + nhân vật mua thử nghiệm sẽ xóa sau khi thử nghiệm kết thúc.
16x16Auto Kiếm Vũ dự kiến thu phí ngày 7/1/2017 lúc 10h sáng. Mong anh em tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho BotGame.
16x16Anh em tắt auto mở lại để trải nghiệm.
16x16PS: Bảng giá dự kiến
*** 50 acc theo máy (không cố định hardware ID) ***
(Dùng máy nào cũng được)
- 30 ngày, 1000 Xu.
- 90 ngày, 2850 Xu.
- 365 ngày, 10000 Xu.
*** Mua theo tên nhân vật, có thể đổi tên sau mỗi 24h ***
- 3 ngày, miễn phí thử nghiệm - đủ tính năng
- 30 ngày, 400 Xu.
- 90 ngày, 950 Xu

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame