PHAN ANH / Auto Đại Càn Khôn - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-06 09:43:16

qk2005
Thành viên
Đăng ký: 2017-06-09
Số bài viết: 1

PHAN ANH

06/11/2017 9:38:37 SA: s8.REAPER -> Phát hiện lỗi auto. Code: tg_walkBreak_RolePlayer_Info -> . Vui lòng báo cho Admin biết để sửa

Offline

#2 2017-11-10 10:16:08

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: PHAN ANH

qk2005 đã viết:

06/11/2017 9:38:37 SA: s8.REAPER -> Phát hiện lỗi auto. Code: tg_walkBreak_RolePlayer_Info -> . Vui lòng báo cho Admin biết để sửa

Cảm ơn bạn đã báo. Team DEV đã ghi nhận

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame