ad auto lỗi / Auto Đại Càn Khôn - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-11 21:58:04

vuhungvg1
Thành viên
Đăng ký: 2017-05-11
Số bài viết: 1

ad auto lỗi

đăng nhập vào nhưng k chạy auto , ấn vô tên nhân vật để kích hoạt auto no toàn hiện đang đăng nhập lại hoài

Offline

#2 2017-11-13 23:34:57

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: ad auto lỗi

vuhungvg1 đã viết:

đăng nhập vào nhưng k chạy auto , ấn vô tên nhân vật để kích hoạt auto no toàn hiện đang đăng nhập lại hoài

Vụ này do game update. Bên BotGame đã cập nhật theo game rồi. Bạn dùng bản auto mới nhất là được nha

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame