vấn đề bug 1 hit / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-01 23:27:49

khongdanhai
Thành viên
Đăng ký: 2016-11-05
Số bài viết: 0

vấn đề bug 1 hit

vấn đề bug tần lăng ok đã khắc phuc, nhưng lỗi vẫn còn trong võ lâm web đó là bug 1 hit chết tất cả.
cứ nghĩ xem 1 acc hơn 3 triệu lực chiến lại đánh acc trên 8 triệu lực chiến 1 cái là chết hoặc khi săn boss, bang chiến và trục lộc lại có hiện tượng nộ 1 hít chết hết?
Xin ad xem lại mà sữa lỗi để game thủ còn hứng thú mà chơi !.

Offline

#2 2017-11-02 09:07:44

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: vấn đề bug 1 hit

khongdanhai đã viết:

vấn đề bug tần lăng ok đã khắc phuc, nhưng lỗi vẫn còn trong võ lâm web đó là bug 1 hit chết tất cả.
cứ nghĩ xem 1 acc hơn 3 triệu lực chiến lại đánh acc trên 8 triệu lực chiến 1 cái là chết hoặc khi săn boss, bang chiến và trục lộc lại có hiện tượng nộ 1 hít chết hết?
Xin ad xem lại mà sữa lỗi để game thủ còn hứng thú mà chơi !.

Bạn có điều tra thử xem người lợi dụng bug 1 hit này có sử dụng auto của BotGame hay không? Nếu họ chơi bằng web mà vẫn bug được thì đây là lỗi của game, ngoài tầm kiểm soát của auto.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame