ko vào dc / Auto Thái Cực Kiếm - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2019-02-04 11:33:13

minhthang1989
Thành viên
Đăng ký: 2018-02-18
Số bài viết: 1

ko vào dc

sửa lỗi auto ad ơi

Offline

#2 2019-02-15 10:58:02

pnbinh1801
Thành viên
Đăng ký: 2018-09-04
Số bài viết: 3

Trả lời: ko vào dc

Sao cứ khoảng 3 phút là auto tự động thoát game đăng nhập lại khi mình vào Boss Liên Server vậy add .Thanks...!

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame