Hiển thị thêm thông tin chi tiết nhân vật / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-10-24 16:53:45

lxsang
Thành viên
Đăng ký: 2018-10-24
Số bài viết: 2

Hiển thị thêm thông tin chi tiết nhân vật

Hello ad,
Mình thấy trong danh sách nhân vật, nếu có thêm 2 thông tin:
1. Số exp hiện tại / exp lên cấp tiếp theo;
2. Số exp trung bình nhận được / phút trong lúc đi train;
thì tuyệt vời.
Vì mình treo máy chủ yếu cũng quan tâm đến 2 con số này là nhiều. Mà nếu treo nhiều nhân vật mà phải xem từng nhân vật thì hơi mất thời gian.

Offline

#2 2018-10-25 22:40:58

testauto2
Thành viên
Đăng ký: 2016-09-29
Số bài viết: 53

Trả lời: Hiển thị thêm thông tin chi tiết nhân vật

vâng, để ad báo kỹ thuật ạ

Offline

#3 2018-10-26 10:10:57

lxsang
Thành viên
Đăng ký: 2018-10-24
Số bài viết: 2

Trả lời: Hiển thị thêm thông tin chi tiết nhân vật

Thanks ad!

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame