Auto không tự ra điểm train, cứ đứng ở boss ngoài thành / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-10-15 19:31:02

tunghp123456
Thành viên
Đăng ký: 2018-10-14
Số bài viết: 1

Auto không tự ra điểm train, cứ đứng ở boss ngoài thành

mình dùng auto thấy nhân vật cứ đứng ngoài thành không hề đến điểm train và tham gia boss lsv

Offline

#2 2018-10-17 12:37:31

testauto2
Thành viên
Đăng ký: 2016-09-29
Số bài viết: 53

Trả lời: Auto không tự ra điểm train, cứ đứng ở boss ngoài thành

bạn inbox fanpage báo lỗi + tên auto để ad ktra lại ạ

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame