Auto không hiện event mới / Auto Tây Du Chi Lộ - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-02-05 18:35:46

votuananh852204
Thành viên
Đăng ký: 2017-12-30
Số bài viết: 5

Auto không hiện event mới

Hôm nay auto không hiện event mới Ad ơi, mặc dù vào bằng web vẫn thấy event bình thường nhưng mình vào bằng auto thì không có icon event nữa

Offline

#2 2018-02-05 19:27:17

minhhieu9x1992
Cộng Tác Viên
Đến từ: Auto - BotGame
Đăng ký: 2017-10-17
Số bài viết: 154

Trả lời: Auto không hiện event mới

votuananh852204 đã viết:

Hôm nay auto không hiện event mới Ad ơi, mặc dù vào bằng web vẫn thấy event bình thường nhưng mình vào bằng auto thì không có icon event nữa

ghi nhận , admin kỹ thuật đang làm nha bạn

Offline

#3 2018-02-05 21:17:47

minhhieu9x1992
Cộng Tác Viên
Đến từ: Auto - BotGame
Đăng ký: 2017-10-17
Số bài viết: 154

Trả lời: Auto không hiện event mới

Auto TDCL đã update bản cập nhập mới. Anh em tắt hẳn auto đi mở lại là được nhé. ?

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame