AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-29 18:30:11

deconcc
Thành viên
Đăng ký: 2017-10-21
Số bài viết: 7

AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi

AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi Ad. Cần lắm chức năng này. Tks ad.

Offline

#2 2017-12-03 14:39:58

samuel0123
Administrator
Đăng ký: 2017-11-04
Số bài viết: 37

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi

deconcc đã viết:

AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi Ad. Cần lắm chức năng này. Tks ad.

Đã thêm nhé bạn

Offline

#3 2018-01-03 09:11:49

ndcnbb
Thành viên
Đăng ký: 2017-10-27
Số bài viết: 3

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi

samuel0123 đã viết:
deconcc đã viết:

AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi Ad. Cần lắm chức năng này. Tks ad.

Đã thêm nhé bạn

Đi kanturu chập chờn lắm bạn, lúc đi lúc k

Offline

#4 2018-01-19 08:44:32

htdang
Thành viên
Đăng ký: 2017-10-25
Số bài viết: 2

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi

Kanturu giai đoạn 3 bị lỗi nhé Ads, ko diệt quái mà chạy vào boss, khi đánh boss xong không giao nộp nhiệm vụ.

Offline

#5 2018-01-20 01:01:32

minhnguyen10397
Cộng Tác Viên
Đăng ký: 2017-06-09
Số bài viết: 59

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Kanturu đi

htdang đã viết:

Kanturu giai đoạn 3 bị lỗi nhé Ads, ko diệt quái mà chạy vào boss, khi đánh boss xong không giao nộp nhiệm vụ.

vâng để check lại, tks ạ

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame