AD ơi, thêm tính năng Lãnh Chúa Fronst Valley / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-12-28 19:26:15

deconcc
Thành viên
Đăng ký: 2017-10-21
Số bài viết: 7

AD ơi, thêm tính năng Lãnh Chúa Fronst Valley

AD ơi, Ad nghiên cứu thêm tính năng Lãnh Chúa Fronst Valley giúp ae với AD.
Thanks.

Offline

#2 2017-12-29 15:19:50

nhimden
Thành viên
Đăng ký: 2017-12-14
Số bài viết: 3

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Lãnh Chúa Fronst Valley

Mình đề nghị sửa lại cái tính năng iilus temple, 21h10 mới chiến mà 21h nó bắt đầu nhảy như gà mắc tóc rồi, mà giờ đó boss ra nhóc ko đi ăn toàn  iilus iilus à.

Offline

#3 2017-12-29 19:41:52

minhhieu9x1992
Cộng Tác Viên
Đến từ: Auto - BotGame
Đăng ký: 2017-10-17
Số bài viết: 154

Trả lời: AD ơi, thêm tính năng Lãnh Chúa Fronst Valley

vâng ghi nhận nhá bạn và để bên mình kiểm tra lại ạ

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame