Auto VLTK WEB 2.4.2 Lỗi / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-12-15 22:35:29

taixuatvltk2017
Thành viên
Đăng ký: 2017-09-29
Số bài viết: 8

Auto VLTK WEB 2.4.2 Lỗi

AD nhanh chóng xem lại và huớng dẫn xử lý gấp.
Auto VLTK Web: Sau khi cập nhật lên 2.4.2 thì lỗi màn hình trắng (truớc đó vẫn chạy bình thường)
Muốn sử dụng lại phiên bản cũ nhưng không được (Gỡ ra, cài lại --> mở lên mặc định update luôn)
Đã thực hiện các thủ thuật do AD hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp nhưng vẫn không được.
--> Mong xử lý và phản hồi gấp gấp. Thanks!

Chỉnh sửa lần cuối cùng bởi taixuatvltk2017 (2017-12-15 22:36:02)

Offline

#2 2017-12-17 14:29:06

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: Auto VLTK WEB 2.4.2 Lỗi

taixuatvltk2017 đã viết:

AD nhanh chóng xem lại và huớng dẫn xử lý gấp.
Auto VLTK Web: Sau khi cập nhật lên 2.4.2 thì lỗi màn hình trắng (truớc đó vẫn chạy bình thường)
Muốn sử dụng lại phiên bản cũ nhưng không được (Gỡ ra, cài lại --> mở lên mặc định update luôn)
Đã thực hiện các thủ thuật do AD hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp nhưng vẫn không được.
--> Mong xử lý và phản hồi gấp gấp. Thanks!

Bạn liên hệ ngay với nhóm CTV trên fanpage để được hỗ trợ gấp nha. Vụ này bạn có thể thử ngay là cài bản full lại, copy file vltkwauto.dat qua là có thể dùng được.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame