Hướng dẫn chuyển tài khoản Facebook, Google sang tài khoản VTC / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-04-08 10:43:49

botgame
Thành viên
Đăng ký: 2016-01-19
Số bài viết: 0

Hướng dẫn chuyển tài khoản Facebook, Google sang tài khoản VTC

Bước 1: vào vtcgame.vn đăng nhập Facebook, Google
s1.png


Bước 2: VTC sẽ cấp cho bạn 1 ID dạng vtc.01234xxx…
ID này dùng để đăng nhập vào auto
Bấm chọn Thông tin tài khoản
s2.png


Bước 3: cập nhật thông tin tài khoản vào rồi bấm cập nhật
s3.png


Bước 4: Bấm đăng xuất
s4.png


Bước 5: Bấm quên mật khẩu
s5.png


Bước 6: nhập tài khoản và mật khẩu mới (tài khoản là cái VTC.01234xxxx) 
lấy số điện thoại vừa cập nhật lúc nãy soạn tin: EB OTP gửi 8030 (phí 500đ)
lấy mã OTP đc trả về ở tin nhắn nhập vào trên này. Nhập mã xác nhận và bấm hoàn tất
---> khi đó tk của bạn sẽ là vtc.01234xxxx còn pass như bạn vừa cập nhật
s6.png


Bây giờ dùng tài khoản vtc.01234xxx và pass mới có để đăng nhập trên auto nhé.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame