cần thêm chức năng / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-10-10 12:01:24

anhntth
Thành viên
Đăng ký: 2018-09-26
Số bài viết: 1

cần thêm chức năng

Gửi ADmin
Mình thấy trong auto có phần tự thoát game hen giờ nhưng không có phần tự hẹn giờ login!
Admin có thể cho thêm chức năng này vào ko vây?
Cảm ơn

Offline

#2 2018-10-12 00:03:26

testauto2
Thành viên
Đăng ký: 2016-09-29
Số bài viết: 53

Trả lời: cần thêm chức năng

để ad báo kỹ thuật xem sao ạ

Offline

#3 2018-10-19 12:43:06

anhtuanyk87
Thành viên
Đăng ký: 2017-06-04
Số bài viết: 1

Trả lời: cần thêm chức năng

ad thêm cái làm sưu tập đi

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame