auto tây du quá nhiều lỗi / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2018-01-28 22:36:23

htt111111
Thành viên
Đăng ký: 2018-01-16
Số bài viết: 1

auto tây du quá nhiều lỗi

1. Bỏ tích hđ BVSP vẫn chơi như thường, còn đi 1 mình @@@
2. đang đánh bos nhảy đi HBD hoặc SK khác @@@
3. chơi 4-5 giờ là đơ tự đăng nhập lại. lần sau đơ nhanh hơn @@@
4. Chế độ auto gamer click ăn rương Boss nhất định chay đi dù sắp ăn xong @@@
5. Ăn rương boss tuần tự cho dù thừa sức biết những acc đang dùng auto này chiến boss ăn rương @@@
Add fix và up ngay nha. Ức chế quá trời xxx

Offline

#2 2018-01-29 08:34:28

minhhieu9x1992
Cộng Tác Viên
Đến từ: Auto - BotGame
Đăng ký: 2017-10-17
Số bài viết: 154

Trả lời: auto tây du quá nhiều lỗi

htt111111 đã viết:

1. Bỏ tích hđ BVSP vẫn chơi như thường, còn đi 1 mình @@@
2. đang đánh bos nhảy đi HBD hoặc SK khác @@@
3. chơi 4-5 giờ là đơ tự đăng nhập lại. lần sau đơ nhanh hơn @@@
4. Chế độ auto gamer click ăn rương Boss nhất định chay đi dù sắp ăn xong @@@
5. Ăn rương boss tuần tự cho dù thừa sức biết những acc đang dùng auto này chiến boss ăn rương @@@
Add fix và up ngay nha. Ức chế quá trời xxx

Bạn vui lòng check inbox pager để mình hỗ trợ bạn nhá , qua đường clink này https://www.facebook.com/botgame/

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame