Về auto skill / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-12-05 19:21:25

chuotnhacppn
Thành viên
Đăng ký: 2017-12-04
Số bài viết: 1

Về auto skill

Kính gửi BotGame hiện mình đang sử dụng hệ thống auto game bot tại đây
- Mình có 1 kiến nghị nhỏ có thể xử lý được không là về skill khi train và săn boss .
Tính năng skill đã có 3 mục : đề cử - lựa chọn 1 - lựa chọn 2 - 
Vậy có thêm trong auto tính năng khi săn boss sẽ sử dụng skill nhóm nào được . 
Vì skill aoe mà săn boss rất mất thời gian mà không dame được 
tks bạn

Offline

#2 2017-12-06 19:45:42

samuel0123
Administrator
Đăng ký: 2017-11-04
Số bài viết: 37

Trả lời: Về auto skill

chuotnhacppn đã viết:

Kính gửi BotGame hiện mình đang sử dụng hệ thống auto game bot tại đây
- Mình có 1 kiến nghị nhỏ có thể xử lý được không là về skill khi train và săn boss .
Tính năng skill đã có 3 mục : đề cử - lựa chọn 1 - lựa chọn 2 - 
Vậy có thêm trong auto tính năng khi săn boss sẽ sử dụng skill nhóm nào được . 
Vì skill aoe mà săn boss rất mất thời gian mà không dame được 
tks bạn

auto có thiết lập PK vs auto của game bên tab Tùy chỉnh đó bạn.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame