Thêm tính năng cho auto / Auto MU Online Web - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-29 14:11:59

jackfarm
Thành viên
Đăng ký: 2017-10-29
Số bài viết: 1

Thêm tính năng cho auto

Mình đề xuất auto viết thêm hoạt động Đại Chiến Kanturu lúc 13h30 nhé , nhiều khi lúc đó bận , auto làm hộ nữa tốt biết mấy !

Offline

#2 2017-12-03 14:40:19

samuel0123
Administrator
Đăng ký: 2017-11-04
Số bài viết: 37

Trả lời: Thêm tính năng cho auto

Đã thêm nhé bạn.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame