win xp tải về mà k vào đc auto / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-11-28 18:27:44

tanlap97
Thành viên
Đăng ký: 2017-11-24
Số bài viết: 2

win xp tải về mà k vào đc auto

mình  máy nhà win xp tải auto về r mà k vào đc phải làm sao ạ ad chỉ giúp 

Offline

#2 2017-12-01 21:24:18

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: win xp tải về mà k vào đc auto

tanlap97 đã viết:

mình  máy nhà win xp tải auto về r mà k vào đc phải làm sao ạ ad chỉ giúp 

Bạn sử dung auto gì?

Offline

#3 2017-12-05 14:04:41

bancodevsl
Thành viên
Đăng ký: 2017-12-05
Số bài viết: 1

Trả lời: win xp tải về mà k vào đc auto

Tại sao em tải auto về mà vô không được ạ
Màn hình trắng xóa

Offline

#4 2017-12-07 09:19:19

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: win xp tải về mà k vào đc auto

bancodevsl đã viết:

Tại sao em tải auto về mà vô không được ạ
Màn hình trắng xóa

Bạn hỏi mà không nói game gì sao mình hỗ trợ được.

Offline

#5 2017-12-07 09:36:14

botgame
Administrator
Đăng ký: 2016-01-17
Số bài viết: 87

Trả lời: win xp tải về mà k vào đc auto

  bancodevsl đã viết:

Tại sao em tải auto về mà vô không được ạ
Màn hình trắng xóa

Bạn hỏi mà không nói game gì sao mình hỗ trợ được.

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame