lỗi khi up lên 2.15 và chưa cập nhập tính năng mới / Auto Đại Kiếm Vương Chibi - 360 Game / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-10-29 13:34:16

bossgame2017
Thành viên
Đăng ký: 2017-09-07
Số bài viết: 3

lỗi khi up lên 2.15 và chưa cập nhập tính năng mới

lỗi khi đi đánh thành lsv nếu auto thì nó sẽ không tự động chạy vào mà đứng im nếu cầm acc di chuyển thì nó mới auto được và up lên bản cập nhập mới thì auto chưa có đi phó bản linh thạch

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame