bực mình / Sảnh tiếp khách BotGame / BotGame Network - Dẫn đầu công nghệ auto/bot games

#1 2017-08-26 10:10:22

atkvbg1
Thành viên
Đăng ký: 2017-06-21
Số bài viết: 3

bực mình

Đù má chúng mày,chạy bản cũ thì kêu k phù hợp rồi thoát game,úp bản mới thì lỗi tải flash

Offline

Board footer

Liên lạc với BotGame